PACK@lunch 15 mars

Ryms biomaterial innanför boxen?

Pack@lunch på RISE

Forskningsföretaget RISE arrangerade Pack@lunch i sitt nya Packaging Science Center i Kista i förra veckan. Ett hundratal deltagare bänkade sig efter inledande mingel och lunch för att ta del av RISE råd och rön under rubriken "Ryms biomaterial innanför boxen".

Divisionschef för Bioekonomi Marco Lucisano var glad över att få välkomna så många till RISE denna dag att lokalen fylldes till sista plats. Inom Bioekonomi inryms det som tidigare hette Innventia och har med förpackningsforskning - och tjänster att göra. RISE Jesper Berthold, Senior Business Director, var förste talare och gav en övergripande bild av de många forskningsområden som berör förpackningar på RISE Bioekonomi.

För att belysa någon av alla de tjänster RISE tillhandahåller inom området förpackningar berättade han att RISE nu är det första och enda institutet i Skandinavien som kan testa och godkänna förpackningar enligt näthandelsjätten Amazons nya förpackningskrav.

– Amazon kommer att från den 1 augusti i år att ställa krav på att produktförpackningen också används som distributionsförpackning. Det innebär att förpackningen samtidigt ska leva upp till en rad kriterier och klara det som heter Amazon Frustration-Free Packaging Program Certification Guidelines, vilka vi testar och godkänner efter, säger Jesper Berthold.

– På detta vis kommer Amazon att spara massor av tid och kostnader i sin hantering av produkter på hyllan. För de produkter som inte klarar att skickas i sin primärförpackning kommer Amazon att ta ut en avgift av det säljande företaget för att täcka förpackningskostnaden.

Detsamma gäller för det säljande företaget om kunden som beställer varan, oavsett primärförpackning, vill att den ska levereras i en brun anonym Amazon-förpackning för att bevara överraskningsmomentet för mottagaren.

Nästa talare från RISE Peter Rättö, Projektledare, talade om bioplaster och vad som är på gång inom fossilfria barriärskikt på förpackningar för livsmedel. RISE har en kartongmaskin för pilotprojekt som idag används för att testa olika nya barriärskikt på kartong. I framtiden kommer det kanske inte ens att krävas ett polymerskikt på kartongen för att ge livsmedel ett fullgott skydd i sin förpackning, menade han.

Cathrine Löfgren. även hon Projektledare på RISE är expert på förpackningslagstiftning i Sverige och EU. Hon berättade hur lagstiftningen om producentansvar nu kopplas till nedskräpning och möjliggör för länder att utvidga producenternas ansvar för insamling och kan omfatta även sådant som hamnar i naturen.

Siste talare Johanna Ragnartz, VD för Håll Sverige Rent, talade också om Producenten som den del av lösningen på nedskräpningen och listade fyra saker att ta höjd för vid utvecklingen av förpackningar:

– Ta bort plast där det går

– Gör förpackningar där hänsyn tagits till nedskräpningen

– Komposterbart är vilseledande

– Producentansvaret gäller oavsett var förpackningen konsumeras

Efter föredragen vidtog den av Per-Stefan Gersbro moderatledda paneldiskussionen där besökarna hade chansen att ställa panelen mot väggen. I den togs bland annat den växande miljökritiken mot e-handeln upp som både gällde överförpackning, returrätt och orealistiska erbjudande om just-in-time-leveranser.

– Mina barn tycker e-handeln är alldeles för långsam och omständig så de har precis upptäckt butiken. Cirkeln är sluten, sa Jesper Berthold.PACK@lunch 30 november

Så här förverkligas hållbara förpackningar för framtiden

Många följer strömmen och gör som alla andra. Det kräver mindre, men skapar sällan vinnare. Några väljer sin egen väg och söker lösningar på utmaningar, som ingen annan lyckats med förut. Det kostar mer och innehåller risk, men kan leda så mycket längre när du lyckas.
BillerudKorsnäs har gjort till ledstjärna att ständigt utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Här är en pappersbaserad framtid inte science fiction, utan något man är på väg att realisera.

Petra Einarsson, vd och koncernchef, BillerudKorsnäs och nyligen mottagare av hedersutmärkelsen Årets Ruter Dam gav en inblick i de utmaningar bolaget står inför. Tre områden har prioritet. Att säkra lyckad igångkörning av 7,6 miljarders investeringen i KM 7 på Gruvön och trygga konkurrenskraftig råvaruförsörjning. Att förbättra säkerhet och stabilitet i produktionen. Att accelerera innovationstakten, med målet att dubblera andelen nyutvecklade produkter i försäljningen.

Emma Hellqvist, account executive, formable solutions presenterade aktuella exempel på hur Fibreform, ett formbart papper, bokstavligt tänjt på gränserna. Produkten lanserade 2009, växer med 25 % om året och hittar kontinuerligt nya marknader där materialet kan reducera eller helt ersätta plast. Ett färskt exempel är toppfolien till champagneflaskor.

Gittan Schiöld, Innvoation Manager, arbetar med Venturing på BillerudKorsnäs som verktyg för innovation. Hon presenterade bl a hur en pappersbaserad flaska för kolsyrad dryck snart kan bli verklighet, när ikonprojektet The Paper bottle får sin första kund, förhoppningsvis redan nästa år. Många hållbara framtidslösningar finns i pipeline.PACK@lunch 16 november

E-commerce packaging impact -

Hur kan varumärkesägare stärka sin närvaro inom e-handeln

Som varumärkesägare kan du realisera stora vinster genom att tänka nytt kring förpackningsdesign. Det gäller i synnerhet om du vill öka din försäljning via e-handel och andra digitala kanaler. Med små medel kan du skapa bättre avtryck, större närvaro och förbättrad marknadsposition. Kort sagt ett starkare varumärke. På PACK@lunch i Malmö den 16 november, med Designkontoret Silver som värdar, presenterade gästande experter på scen hur det ska gå till.

Malin Edvardsen, trendanalytiker och varumärkesstrateg på Silver, visade hur betydelsefull mobilen blivit för e-handeln och hur detta, tillsammans med influencers och sociala medier, påverkat förpackningsdesignen. I en nära framtid, förutspådde Malin, kommer röststyrda assistenter att ersätta skärmen. Det minskar dock inte förpackningens betydelse, snarare tvärtom.

Caroline Uddström, försäljningschef, Ipsos NORM belyste effekten när kontext i form av förpackning försvinner. Det finns inte ETT magiskt recept, men förenklingar och förtydliganden är nödvändiga. Det räcker inte med enbart designelement. Kännedom om varumärkets position är nödvändig för att förstå vilka tillägg som inspirerar.   

André Hindersson, CEO och grundare av Silver, underströk betydelsen av att inte bara tänka produkt och kategori utan att också skapa mening, för en långsiktig relation med konsument. För att bibehålla varumärkets konkurrenskraft och öka försäljningen i en digital miljö är det viktigt att säkerställa varumärkets avtryck vid alla beröringspunkter och i alla kanaler. Då är responsiv förpackningsdesign avgörande.PACK@lunch 23 oktober

Ett val som gör skillnad

Materialvalet till en förpackning är kritiskt. Det påverkar funktionaliteten, från produktion till konsument. Det ger produkten personlighet och förmedlar en känsla när du håller den i din hand. Betydelsen av att välja rätt material har ökat i betydelse. Det handlar om hållbar utveckling, att skapa förtroende och erbjuda verkligt värde.
På PACK@lunch den 23 oktober, med Iggesund som värdar, diskuterades dessa frågor med några gäster på scen.

Anna Möller, Category Director Spirits & Beer, Altia, menade att konsumentintrycket av förpackningen är oerhört betydelsefullt och alldeles särskilt för en aktör som begränsas i möjligheterna att göra reklam för sina produkter. En exklusiv produkt kräver en exklusiv förpackning.

Ian Schofield, Own Label and Packaging Manager, Iceland Foods, började inom förpackningsområdet med att föra in plast överallt. Nu, 40 år senare, ägnar han all kraft åt att ta bort den. Sedan januari, när Iceland Foods blev den första och hittills enda butikskedja att helt bannlysa plasten har man lyckats göra sig av med 3 000 av totalt 16 000 ton. Det som återstår är svårare.

Jessica Tommila, Manager, Iggesund Academy, underströk hur viktig kunskapsöverföringen är för Iggesund. Kartong är mer än en produkt. Den ger kunden oändliga möjligheter att skapa förpackningar och trycksaker, men det gäller att veta hur. Det finns behov av grundläggande kunskap i skillnader mellan olika material. Det personliga mötet är oöverträffat vid kunskapsutbyte.PACK@lunch 28 september

Smart automatisering och hållbara produkter – vägen framåt för vinnare

Konkurrensen är stenhård - kunderna kräver mer. Förpackningen blir viktigare och rollen förändras. Vad innebär det i praktiken? Hur utvecklas automationen? Vilken roll får kollaborativa robotar?

Sebastian Tarkowski, GROW slår fast att den gemensamma nämnaren för all innovation är att den ska vara självklar, meningsfull och hållbar. Ett grundråd är att inte kasta sig över frågan VAD vi ska göra, utan att fråga sig VARFÖR.
Louise Wohrne, BillerudKorsnäs visade hur samarbete i nätverk leder till innovationer. En hållbar framtid, menar Louise, bygger på pappersbaserade förpackningar, där BillerudKorsnäs har flera spännande projekt i pipeline.
Axel Hagen och Tommy Johansson, ITO PallPack erbjuder kunderna lösningar, för ökad effektivitet, bättre ergonomi och minskade kostnader. Case från Coop, Orkla, JDE och Foodmark presenterades. Det behöver inte kosta mycket att skapa effektivare produktion. Det finns lösningar för alla.
Lars Cardemar, KUKA Nordic menar att vi bara är i början av en utveckling, som i stället för outsourcing till lågkostnadsländer drivs av uppkoppling, molntjänster och artificiell intelligens. Robotar kompletteras idag av cobots, kollaborativa robotar, som är utformade för att arbeta med människor, utan säkerhetsstängsel.