PACK@lunch 23 oktober

Ett val som gör skillnadPACK@lunch 28 september

Smart automatisering och hållbara produkter – vägen framåt för vinnare

Konkurrensen är stenhård - kunderna kräver mer. Förpackningen blir viktigare och rollen förändras. Vad innebär det i praktiken? Hur utvecklas automationen? Vilken roll får kollaborativa robotar?

Sebastian Tarkowski, GROW slår fast att den gemensamma nämnaren för all innovation är att den ska vara självklar, meningsfull och hållbar. Ett grundråd är att inte kasta sig över frågan VAD vi ska göra, utan att fråga sig VARFÖR.
Louise Wohrne, BillerudKorsnäs visade hur samarbete i nätverk leder till innovationer. En hållbar framtid, menar Louise, bygger på pappersbaserade förpackningar, där BillerudKorsnäs har flera spännande projekt i pipeline.
Axel Hagen och Tommy Johansson, ITO PallPack erbjuder kunderna lösningar, för ökad effektivitet, bättre ergonomi och minskade kostnader. Case från Coop, Orkla, JDE och Foodmark presenterades. Det behöver inte kosta mycket att skapa effektivare produktion. Det finns lösningar för alla.
Lars Cardemar, KUKA Nordic menar att vi bara är i början av en utveckling, som i stället för outsourcing till lågkostnadsländer drivs av uppkoppling, molntjänster och artificiell intelligens. Robotar kompletteras idag av cobots, kollaborativa robotar, som är utformade för att arbeta med människor, utan säkerhetsstängsel.PACK@lunch 14 september

Vad händer med förpackningen i framtiden?

Många har känslan av att inget händer inom förpackningsområdet. Det gör det! Men går det tillräckligt fort? Och är det rätt riktning? Att förutspå något är svårt, särskilt när det gäller framtiden! Men hur tänker handeln, varumärkesägare och förpackningstillverkare?

Julia Losciale, ICA Sverige menade att förståelsen för förpackningens uppgift ökar. Att skydda och säkerställa minimalt svinn är primärt och måste hanteras parallellt med plastutmaningen, där Dagligvaruhandelns färdplan satt riktningen. Känslan vid öppnandet ökar i betydelse och påverkar designen.
Zsófia Réger, Axfood underströk det ohållbara i att en plastförpackning till endast 2 % består av återvunnet material. För att öka materialåtervinningen har Axfood introducerat pant på plastpåsar, saft- och juiceflaskor.
Maria Svantemark, Findus framhöll att hållbarhet måste omfatta mer än förpackningen. Jordbruket svarar för 25 % av det globala CO2-utsläppet och 1/3 av all mat som produceras kastas bort. En bra förpackning bidrar till minskad miljöbelastning.
Elin Li, Iggesund Paperboard hävdade att framtidens förpackningar måste bidra till att förändra konsumentens beteende till det bättre, till att göra bättre val. Ett material blir bara så bra som sitt återvinningssystem. Här krävs samarbete med flera intressenter.PACK@lunch 31 augusti

Smart automatisering och hållbara produkter – vägen framåt för vinnare

Varumärkets betydelse kan inte överskattas. Det gäller också förpackningens roll, som inte minskar men förändras. Det är hur du uppfattas av dina kunder, som avgör din framgång. Det som gjort dig framgångsrik tills nu räcker inte för framgång imorgon. Framtiden måste innoveras, om och om igen.
På PACK@lunch, den 31 augusti, bjöd Sebastian Tarkowski, Grow, på en inspirationsföreläsning om betydelsen av att vara innovativ för att nå framgång och hur viktigt det är att ställa frågan varför innan man definierar vad man ska utveckla. Karin Grönskog, Axfood presenterade utvecklingen Axfood genomgår på förpackningssidan och sina tankar om framtiden. Minskat matsvinn och förpackningar som är fossilfria eller av återvunnet material är det långsiktiga målet. Redan 2022 ska de vara materialåtervinningsbara.
Lars Cardemar från KUKA Nordic beskrev begreppen Industri 4.0 och IoT och utvecklingen på robotsidan där kollaborativa robotar, så kallade cobots, förväntas få en allt större roll i framtiden. Axel Hagen och Tommy Johansson, ITO PallPack presenterade flera intressanta case från såväl e-handelsföretag, som livsmedelsindustri och lagerhantering. De visade att det inte behöver kosta så mycket att skapa en väsentligt effektivare produktion, som också innebär stora miljövinster. De kan skräddarsy lösningar för alla behov.
PACK@lunch 1 juni

Fossilfritt och maximal återvinning är målet – så här kan det gå till

Senast 2030 ska alla plastförpackningar vara tillverkade av förnybar eller återvunnen råvara. Dessutom ska de vara materialåtervinningsbara redan 2022. Det är visionen i Dagligvaruhandelns Färdplan, som överlämnades till regeringen i slutet av april. Hur skapas förutsättningarna för att göra denna vision möjlig?
Anna Karin Lindberg, Chef för Produktkvalitet och Utveckling, Coop Sverige gav oss en inblick i Coop:s arbete med hållbara förpackningar och hur man ser sin roll i utvecklingen mot ett fossilfritt Sverige. Forskaren Mattias Andersson, Swerea IVF, presenterade plasttrender och beskrev vinstpotentialen i förbättrad materialåtervinning. Kent Carlsson, VD och Einar Ahlström, materialspecialist på FTI redogjorde för det helhetsansvar som producenter och FTI tar, rekommendationer i materialval när man designar för återvinning och den nya avgiftsstruktur, som väntas träda ikraft april 2019, med högre avgift för förpackningar tillverkade i annat materialslag än specificerat.