PACK@lunch 25 oktober

Världens modernaste kartongförpackningar

BillerudKorsnäs har som sin ledstjärna att ständigt utmana konventionella förpackningar, för en hållbar framtid. Just nu händer det särskilt mycket inom företaget. När BillerudKorsnäs stod som värd för PACK@lunch hos RISE i Göteborg den 25 oktober, bjöds insikt i vad som händer just nu, hur vägen framåt ser ut och vilka hållbara framtidslösningar som finns i pipeline.

Mia Engnes, Director NEXT Generation Program, S&T Corporate Programs berättade om KM7 – världens modernaste kartongmaskin, en investering på 7,6 miljarders på Gruvön i Grums, med en kapacitet på 550 000 ton kartong per år. En investering av detta slag är komplex och innehåller många utmaningar, vissa omöjliga att förutse. Kvalitetskraven är oerhört höga inom ett marknadssegment som vätskekartong och mycket återstår innan kartongmaskinen når full kapacitet 2023. Då kommer den att producera en kartongmängd, som räcker till 100 miljoner mjölkförpackningar/dygn.

Christoffer Windal, Business Development Manager, Nordics presenterade tankarna bakom

PIDA, Packaging Impact Design Award, BillerudKorsnäs årliga förpackningsdesigntävling för studenter, som 2019 arrangerades för 15e året i rad. Tävlingen ger många nya insikter och idéer som kan spridas i bran­schen och internt. Den ger också studenterna en chans att träffa framtida arbetsgivare och bli mer medvetna om förpackningens roll och vilka utmaningar som finns.

Stefan Roxenby, Project Manager, Packaging Solutions, illustrerade med tankar och exempel hur vägen mot mer hållbara pappersbaserade förpackningslösningar kan se ut. Han presenterade bland annat aktuella exempel på hur Fibreform, ett formbart papper, bokstavligt tänjt på gränserna. Produkten lanserade 2009 och hittar kontinuerligt nya marknader där materialet kan reducera eller helt ersätta plast. Ett färskt exempel är toppfolien till champagneflaskor. En pappersbaserad flaska för kolsyrad dryck kan också snart bli verklighet på butikshyllan, när det delägda bolaget Paboco, the paper bottle company, får sin första kund. Många andra hållbara framtidslösningar finns i pipeline. För BillerudKorsnäs är bevisligen en pappersbaserad framtid inte science fiction, utan något man är på väg att realisera.PACK@lunch 2 oktober

Viljan att ersätta förpackningsplast är stor – hur gör man konkret?

Förpackningsbranschen drivs av ett antal globala megatrender. Att minska plast och ersätta fossilbaserade produkter med förnybara lösningar är en av dem och blir allt viktigare. När Stora Enso stod som värd för PACK@lunch på Empack den 2 oktober, presenterades ett flertal lösningar för att tillgodose en växande efterfrågan på miljövänliga material.

Karl Axnäs, Senior Innovation & Business Development Manager, Stora Enso gav deltagarna en inblick i hur man arbetar med innovation. Han menade att innovation sällan inträffar i isolering, när var och en arbetar för sig, utan i samarbete med kunder och partners och inte minst mellan egna medarbetare. Det har varit en utmaning för Stora Enso att gå från att huvudsakligen vara en leverantör av papper till att leverera förpackningslösningar. Men nu börjar man skörda frukterna. Ett nytt sortiment för e-handel, Stora Enso eTales, utgör ett snabbt växande segment. Men möjligheterna är närmast oändliga. Allt som tillverkas av fossilbaserade råvaror idag, kan tillverkas med träd som råvara imorgon.  

Sohrab Kazemahvazi, Vice President, Head of Formed Fiber, Stora Enso berättade om

investeringen på 5 MEUR i en ny produktionslinje för formpressad fiber vid bruket i Hylte. Tekniken för formpressad fiber gör det möjligt att tillverka cirkulära produkter, som är förnybara, återvinningsbara, biologiskt nedbrytbara och som inte innehåller någon plast. Potentiella möjligheter inkluderar förpackningsartiklar för engångsbruk, som plastfria muggar, skålar, ”clamshell-förpackningar”, tallrikar och lock till kaffemuggar.

Staffan Fri, Kategori- och sortimentsutveckling, Coop berättade om resan man gjort för att driva igenom leverans av fisk i en pappersbaserad återvinningsbar förpackning, i stället för de som tidigare användes av frigolit. Från och med första juni tillåter man inte leveranser av fisk i frigolitlådor. Den nya förpackningslösningen EcoFishBox, en innovation från Stora Enso, innebär inte bara minskad användning av plast. Miljöpåverkan minskar också under transport till fiskleverantörerna, eftersom förpackningen levereras platt. Omfattande tester har visat att EcoFishBox klarar att hålla temperaturen under transport, under förutsättning att man håller kylkedjan som planerat.PACK@lunch 20 september

E-handeln kräver mer- hur kan ditt lager bli smartare?

Tuffare kundkrav, snabbare leverans och dålig lönsamhet sätter press på e-handeln. Hur ska utmaningen mötas? Det var frågan som ställdes inför fredagens fullsatta PACK@lunch på Urban Deli i Stockholm, där ITO PallPack stod för värdskapet.

Tommy Johansson, försäljningschef ITO PallPack, inledde med att presentera bolagets historik. Grundat 1959 växte man tillsammans med Tandberg Radiofabrik på 60- och 70-talet. De utrustade alla sina fabriker med automatiseringslösningar från ITO. När Norges första pizza-produktion, Pizza Grandiosa, startade 1979 var det med hjälp av den tidens toppmoderna transportörer från ITO. För tre år sedan etablerade man sig i Sverige, där man ser stora möjligheter att fortsätta utveckla näthandeln med helhetslösningar och skapa smartare hantering av lager och logistik.

Thomas Karlsson, vd Element Logic Sweden, ledande nordisk leverantör av AutoStore, presenterade utvecklingen av plockrobotar i AutoStore system och visade med några av Nordens största e-handlare som exempel, hur AutoStore hjälpt dem att expandera.

Adlibris har på senare år utvecklats från en nätbokhandel till ett e-handelsvaruhus. Anders Larsson, Supply Chain Manager på Adlibris, menade att de största utmaningarna är säsongsvariationerna och sampackning av olika produktgrupper. Automation är svårt, men rationalisering av produktionen ett måste.

Axel Hagen, ansvarig för ITO PallPacks svenska verksamhet, konstaterade att vi pratar väldigt mycket om snabbhet i plock och leverans. Men väsentligt mindre om hur man gör med alla returer. Analyser visar att cirka 70% av operatörens tid går åt till att gå. De visar också att en vara i genomsnitt hanteras 20 gånger och att vi använder 40 % för mycket fyllmaterial. Det är många tidstjuvar, som ITO PallPack vill eliminera.

Arne Hagen visade på designens betydelse för lagret. Den är en nyckelfaktor för produktivitet och effektivitet. Det handlar också om att säkerställa flexibilitet för utveckling. Att smartare hantering av lager och logistik är en nödvändighet för att överleva inom e-handeln, det kan ingen som lämnade Urban Deli denna fredagseftermiddag ha minsta tvivel om.PACK@lunch 24 maj

Cirkulär ekonomi och design för återvinning – gör skillnad genom dina förpackningsval

 

När förpackningar återvinns till nya förpackningar sluts cirkeln. Det är vid design och tillverkning det avgörs, om en förpackning ska kunna återvinnas eller ej. För rätt design krävs kunskap om återvinningsprocesserna. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI har tagit fram återvinningsmanualer för pappers-, metall- och plastförpackningar, som hjälper dig som producent att utveckla mer återvinningsbara förpackningar.

Den 27 mars röstade EU-parlamentet igenom ett direktiv gällande engångsartiklar i plast. Ett förbud mot de 10 vanligast förekommande engångsprodukterna i plast, som skräpar ner våra stränder och hav.

Det var dessa frågor som var i fokus, när FTI stod som värdar för PACK@lunch den 24 maj och Anette Löhnn, marknadschef på FTI och Håkan Ohlsson, vd sedan mars i år, inledde med att hälsa välkommen till fredagens lunchseminarium.

Lena Lundberg, ansvarig för plastfrågor, IKEM, Innovations och Kemiindustrierna, introducerade därefter deltagarna i innehållet av EU-direktivet om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön samt det utökade producentansvaret och dess tänkbara konsekvenser. Alternativen till plast kan innebära närmare 3 ggr så hög vikt, 60 % ökad energikonsumtion och lika stor ökning av växthusgaser.

Gustav Askman, circular economy expert, Tetra Pak presenterade de åtagande företaget gör för att bidra till en kolsnål, cirkulär ekonomi. Ambitionen är att erbjuda 100 % förnybara förpackningar, som också är 100 % återvinningsbara. Detta gäller även aseptiska förpackningar, avsedda för distribution i rumstemperatur, där förutom plast även aluminium ingår som barriär.

Einar Ahlström, materialspecialist, FTI, gick igenom ambitionen med nya avgiftsstrukturer och manualer kring design för återvinning och visade med en rad exempel på vad man ska tänka på, för att underlätta separering av olika material och göra det möjligt att återvinna så mycket som möjligt av förpackningarna. Märkning med sorteringsanvisning är avgörande, för att konsumenten ska kunna göra rätt.

Den avslutande paneldiskussionen, ledd av PACK@lunch moderator Per-Stefan Gersbro, visade med all tydlighet behovet av samarbete mellan aktörerna om målen ska kunna nås.  PACK@lunch 26 april

Hur klarar vi av att växa med e-handeln?

Väldigt mycket handlar om förpackningar.

Utmaningarna inom e-handeln är många. Det handlar om infrastruktur, kapacitet, leveranser och pick-up points. Och väldigt mycket om förpackningar. Hur kan alla udda former och konsistenser packas på ett kostnadseffektivt sätt, med minsta möjliga miljöbelastning?

Hur säkerställer man rätt kapacitet, när volymerna varierar. Vilka lösningar finns till handa och kan de kundanpassas, för såväl stora som små aktörer?

Allan Dickner, Packaging Manager, Ikea of Sweden inledde med att presentera utmaningen när Ikea går från så kallad ”cash and carry” till ”multichannel”, med en snabbt växande e-handelsandel. Idag är den 25 % av Ikeas globala omsättning. Om 3 år förväntas den vara 50 %. Det är framför allt i Asien, som e-handeln har tagit fart. I Shanghai till exempel, saknar man som regel bil. Att frakta hem en Billy i tunnelbanan är en utmaning. Då blir det självklart enklare att handla över nätet och få sin beställning levererad till dörren. Det blir också allt vanligare att beställa montering i hemmet. Gratis frakt inom e-handel kommer inte att överleva. Infrastruktur och pick-up points är inte redo för den tillväxt som väntas. Stora förändringar kan förväntas framöver.    

Martin Jönsson, General Manager Northern Europe, Packsize menade att verkligheten kommer ikapp, med en fortsatt fördubbling av volymen över e-handeln. När 50 % av det vi transporterar är luft är potentialen för nya lösningar stor. Med Packsize lösningar för ”on demand” tillverkning av förpackningar i optimerad storlek, anpassade efter de föremål som packas, finns potential att reducera volymen med i genomsnitt 40 % och fyllmedel med 60 %. Det ger en CO2-reduktion med 25 ton per 100 000 m2 wellpapp. Förutom högre kvalitet, förbättrad effektivitet och minskad kostnad kan du på detta sätt också minimera det miljömässiga avtrycket.