PACK@lunch 17 januari

Framtidens smarta förpackningar i en cirkulär ekonomi

Övergången till en cirkulär ekonomi är helt nödvändig för att rädda klimatet och minska överutnyttjandet av jordens resurser. På PACK@lunch den 17 januari presenterades några av de digitala och miljösmarta lösningar som driver livsmedelsindustrin mot ökad hållbarhet. Det handlade om effektiva varuflöden, smarta, cirkulära förpackningar och om förarlösa, fjärrstyrda el-lastbilar. I den efterföljande panelen diskuterades hur redo branschen är för dessa förändringar, vilka krav det ställer på aktörerna samt möjligheter och hot med förändringarna.

Jakob Fellsman, Business Manager på Svenska Retursystem, berättade att det varje dag skickas ut en halv miljon returlådor i det smarta kretsloppet för vår mat. Under 2020 påbörjas ett projekt att individmärka samtliga lådor, vilket kommer ge stora möjligheter för hela branschen att få ökad kontroll över sina varuflöden. Vi fick också höra om företagets omställning till mer hållbara och effektiva transporter.

Lisa Wahlström, Kommunikations- och hållbarhetsdirektör, Coca-Cola European Partners, presenterade Coca-Colas kontinuerliga arbete med att hitta innovativa lösningar som rustar företaget för framtiden. Vi fick höra mer om det tuffa beslutet att gå över till 100 procent återvunnen plast för alla PET-produkter tillverkade i Jordbro under 2020 och varför man under 2019 valde att gå över till returpall i plast. 

Linnéa Kornehed, medgrundare & marknadsdirektör, Einride, inledde med att visa att lastbilstransporter står för cirka 7 procent av de globala koldioxidutsläppen. Det här vill Einride ändra på. Företaget grundades 2016 och har fått global uppmärksamhet för sin hållbara transportlösning som bygger på förarlösa, elektriska lastbilar. Linnéa beskrev de största möjligheterna och utmaningarna med ett nytt transportsystem och hur Einride arbetar med självkörande teknik och elektrifiering av transportbranschen.PACK@lunch 29 november

Standarder skapar affärsmöjligheter i en djungel av marknadskrav

Handeln är mer global än någonsin! Men den som exporterar eller importerar måste ha koll på en djungel av marknadskrav. För friktionsfri handel ska många hinder passeras. Kraven för att lyckas är komplexa. Olika länders specifika regelverk utgör ofta ett handelshinder. Marknadens önskningar och behov kan krocka med producenternas och återvinnarens verklighet och förmåga.

På PACK@lunch hos SIS, den 29 november, belystes hur gemensamma och tydliga standarder kan hjälpa till att skapa nya affärsmöjligheter och reda ut oklarheter på både nationell och internationell nivå.

Camilla Åberg, Chef för internationella relationer och bevakning på SIS, beskrev hur standardiseringssystemet är uppbyggt och presenterade en nyligen gjord undersökning i de nordiska länderna. Denna visade att det är möjligheten till marknadstillträde som är största skälet till att företag och organisationer deltar i standardiseringsarbetet. Ökad produktivitet och minskad risk är också starka anledningar till engagemanget.

Mikael Peterson, Technical Service Director Sack&Bag, från Billerud Korsnäs berättade om behovet, nyttan och arbetet med att revidera standarder för papperspåsar, standards som idag är tydligt eftersatta.

Karin Grönskog, Packaging Developer, Axfood gav bakgrund och beskrev tillsammans med Jon Nilsson Djerf, Rådgivare, Avfall Sverige problemet kring komposterbart material. Ett samlat grepp hos SIS har lett till att en arbetsgrupp nu ser över en revidering av en standard, med målet att på sikt skapa tydligare märkning om hur man ska gå tillväga med förpackningsavfallet.PACK@lunch 22 november

Automatisering för effektiv e-handel

E-handeln utvecklas snabbt! Det ökar komplexiteten i försörjningskedjan från beställningsögonblick till sista milen. Beställningens hantering och leverans har stor inverkan på konsumentens upplevelse. Då är det viktigt att ny teknik, inom mekanisering och automation, interagerar med förpacknings- och logistikkrav för att tillgodose konsumenternas behov. På PACK@lunch hos Boxon, den 22 november, fick vi konkreta exempel på hur det kan se ut i praktiken, vilka utmaningarna är och hur de kan lösas.

Lester Barratt, Executive Director Automation, Strategic Business and Operational Excellence EMEA, Sealed Air Corporation underströk hur allt startar och slutar med konsumentens förväntningar och upplevelser. Utmaningarna är många i en sammansatt kedja av aktiviteter. Vi fick en grundlig genomgång av de olika sekvenser som måste hanteras för en friktionsfri e-handeln och vilka trösklar som måste övervinnas.

Garance Kropp, Sales Manager Packaging Automation Nordic, Sealed Air Corporation, beskrev hur komplexiteten ökat radikalt med den mobila e-handelns tillväxt och visade på automatiseringens potential att effektivisera hela kedjan, från order till leverans, med optimalt förpackningsformat och minimalt spill.

Anders Marbe, Försäljningschef Automation Projects, Boxon Group presenterade Boxons erbjudande och gick igenom exempel på hur en komplett automatisering av ett förpackningsflöde kan se ut och hur man kan styra valet av förpackningsmetod och märkning i samma förpackningslinje, med hjälp av spårbarhet och systemintegration.PACK@lunch 25 oktober

Världens modernaste kartongförpackningar

BillerudKorsnäs har som sin ledstjärna att ständigt utmana konventionella förpackningar, för en hållbar framtid. Just nu händer det särskilt mycket inom företaget. När BillerudKorsnäs stod som värd för PACK@lunch hos RISE i Göteborg den 25 oktober, bjöds insikt i vad som händer just nu, hur vägen framåt ser ut och vilka hållbara framtidslösningar som finns i pipeline.

Mia Engnes, Director NEXT Generation Program, S&T Corporate Programs berättade om KM7 – världens modernaste kartongmaskin, en investering på 7,6 miljarders på Gruvön i Grums, med en kapacitet på 550 000 ton kartong per år. En investering av detta slag är komplex och innehåller många utmaningar, vissa omöjliga att förutse. Kvalitetskraven är oerhört höga inom ett marknadssegment som vätskekartong och mycket återstår innan kartongmaskinen når full kapacitet 2023. Då kommer den att producera en kartongmängd, som räcker till 100 miljoner mjölkförpackningar/dygn.

Christoffer Windal, Business Development Manager, Nordics presenterade tankarna bakom

PIDA, Packaging Impact Design Award, BillerudKorsnäs årliga förpackningsdesigntävling för studenter, som 2019 arrangerades för 15e året i rad. Tävlingen ger många nya insikter och idéer som kan spridas i bran­schen och internt. Den ger också studenterna en chans att träffa framtida arbetsgivare och bli mer medvetna om förpackningens roll och vilka utmaningar som finns.

Stefan Roxenby, Project Manager, Packaging Solutions, illustrerade med tankar och exempel hur vägen mot mer hållbara pappersbaserade förpackningslösningar kan se ut. Han presenterade bland annat aktuella exempel på hur Fibreform, ett formbart papper, bokstavligt tänjt på gränserna. Produkten lanserade 2009 och hittar kontinuerligt nya marknader där materialet kan reducera eller helt ersätta plast. Ett färskt exempel är toppfolien till champagneflaskor. En pappersbaserad flaska för kolsyrad dryck kan också snart bli verklighet på butikshyllan, när det delägda bolaget Paboco, the paper bottle company, får sin första kund. Många andra hållbara framtidslösningar finns i pipeline. För BillerudKorsnäs är bevisligen en pappersbaserad framtid inte science fiction, utan något man är på väg att realisera.PACK@lunch 2 oktober

Viljan att ersätta förpackningsplast är stor – hur gör man konkret?

Förpackningsbranschen drivs av ett antal globala megatrender. Att minska plast och ersätta fossilbaserade produkter med förnybara lösningar är en av dem och blir allt viktigare. När Stora Enso stod som värd för PACK@lunch på Empack den 2 oktober, presenterades ett flertal lösningar för att tillgodose en växande efterfrågan på miljövänliga material.

Karl Axnäs, Senior Innovation & Business Development Manager, Stora Enso gav deltagarna en inblick i hur man arbetar med innovation. Han menade att innovation sällan inträffar i isolering, när var och en arbetar för sig, utan i samarbete med kunder och partners och inte minst mellan egna medarbetare. Det har varit en utmaning för Stora Enso att gå från att huvudsakligen vara en leverantör av papper till att leverera förpackningslösningar. Men nu börjar man skörda frukterna. Ett nytt sortiment för e-handel, Stora Enso eTales, utgör ett snabbt växande segment. Men möjligheterna är närmast oändliga. Allt som tillverkas av fossilbaserade råvaror idag, kan tillverkas med träd som råvara imorgon.  

Sohrab Kazemahvazi, Vice President, Head of Formed Fiber, Stora Enso berättade om

investeringen på 5 MEUR i en ny produktionslinje för formpressad fiber vid bruket i Hylte. Tekniken för formpressad fiber gör det möjligt att tillverka cirkulära produkter, som är förnybara, återvinningsbara, biologiskt nedbrytbara och som inte innehåller någon plast. Potentiella möjligheter inkluderar förpackningsartiklar för engångsbruk, som plastfria muggar, skålar, ”clamshell-förpackningar”, tallrikar och lock till kaffemuggar.

Staffan Fri, Kategori- och sortimentsutveckling, Coop berättade om resan man gjort för att driva igenom leverans av fisk i en pappersbaserad återvinningsbar förpackning, i stället för de som tidigare användes av frigolit. Från och med första juni tillåter man inte leveranser av fisk i frigolitlådor. Den nya förpackningslösningen EcoFishBox, en innovation från Stora Enso, innebär inte bara minskad användning av plast. Miljöpåverkan minskar också under transport till fiskleverantörerna, eftersom förpackningen levereras platt. Omfattande tester har visat att EcoFishBox klarar att hålla temperaturen under transport, under förutsättning att man håller kylkedjan som planerat.