PACK@lunch 1 juni

Fossilfritt och maximal återvinning är målet – så här kan det gå till

Senast 2030 ska alla plastförpackningar vara tillverkade av förnybar eller återvunnen råvara. Dessutom ska de vara materialåtervinningsbara redan 2022. Det är visionen i Dagligvaruhandelns Färdplan, som överlämnades till regeringen i slutet av april. Hur skapas förutsättningarna för att göra denna vision möjlig?
Anna Karin Lindberg, Chef för Produktkvalitet och Utveckling, Coop Sverige gav oss en inblick i Coop:s arbete med hållbara förpackningar och hur man ser sin roll i utvecklingen mot ett fossilfritt Sverige. Forskaren Mattias Andersson, Swerea IVF, presenterade plasttrender och beskrev vinstpotentialen i förbättrad materialåtervinning. Kent Carlsson, VD och Einar Ahlström, materialspecialist på FTI redogjorde för det helhetsansvar som producenter och FTI tar, rekommendationer i materialval när man designar för återvinning och den nya avgiftsstruktur, som väntas träda ikraft april 2019, med högre avgift för förpackningar tillverkade i annat materialslag än specificerat.PACK@lunch 18 maj

Länge leve förpackningen – hur förvandlar vi avfall till resurs?

Nya återvinningsmål har satts av regeringen och i slutet av april överlämnades en färdplan för fossilfri konkurrenskraft av Svensk Dagligvaruhandel. Planen fokuserar helt på plasten i konsumentförpackningar. Funktionellt och kostnadsmässigt har laminerade förpackningsmaterial av plast, kartong och papper ofta varit optimalt. Men kombinationen kan skapa problem när förpackningarna ska återvinnas. När anses en förpackning vara av monomaterial?  Hur behandlas ”samma” förpackning i olika länder med avseende på avgifter med mera?
På PACK@lunch, den 18 maj, berättade Anette Löhnn, FTI, hur Förpacknings- och Tidningsinsamlingen arbetar för att nå och helst överträffa de höjda återvinningsmålen. Pontus Egnér, Atria, beskrev resan från plast till papperslaminat, för en ny produktkategori, hur man tänkt och vad man förväntar sig. Louise Wohrne, BillerudKorsnäs, redogjorde för en färsk kartläggning om hur lagstiftning och regler kring återvinning av material skiljer sig åt i ett antal europeiska länder.PACK@lunch 27 april

Återvinning – så här tänker branschaktörerna om de nya utmaningarna

Engångsförpackningar har varit under lupp länge. Nu är nya krav på väg inom avfall och återvinning. Hur hanterar förpackningsbranschen tillsammans med varumärkesägare och handel dessa utmaningar? Vad kommer att krävas framöver? Dessa frågor adresserades på PACK@lunch hos SIS den 27 april. Erik Lindroth, miljödirektör Tetra Pak Nordics tog avstamp i Förpackningsdirektivet 94/62/EC, som varit vägledande för utvecklingen av hållbara material och återvinning sedan 1994. Lena Lundberg, ansvarig för plastråvarufrågor, IKEM – Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige redogjorde för den europeiska strategin för plast i en cirkulär ekonomi. Anders Linde, ordförande i ISO:s tekniska kommitté 122/SC4, Förpackningar och Miljö, beskrev förpackningens roll i ett hållbart samhälle, ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Det saknades inte frågor att diskutera i den följande paneldiskussionen.PACK@lunch 13 april

Hållbar innovation med aktuella case från dryckesindustrin

Förpackningens betydelse ökar, som länk mellan det goda företaget och konsumenter som vill göra rätt. Det framgick med all tydlighet under ett fullbokat PACK@lunch hos Tetra Pak den 13 april. Erik Lindroth, miljödirektör på Tetra Pak, världens ledande företag inom process- och förpackningslösningar för livsmedel, gav en förhandstitt på en ny konsumentstudie, som bland annat visar på vikten av medvetna förpackningsval. Jesper Sjöström, delägare och styrelseordförande för Nyckelbryggerier, ett snabbväxande dryckesföretag med basen i Älvsbyn, avslöjade en kommande lansering av världsledande vatten i en god förpackning. Helena Lindh, environment executive på Tetra Pak, disputerad i förpackningslogistik vid Lunds Universitet, berättade avslutningsvis ur ett forskningsperspektiv om den hållbara förpackningen, som en viktig länk mellan konsument och varumärkesägare