PACK@lunch 24 maj

Cirkulär ekonomi och design för återvinning – gör skillnad genom dina förpackningsval

 

När förpackningar återvinns till nya förpackningar sluts cirkeln. Det är vid design och tillverkning det avgörs, om en förpackning ska kunna återvinnas eller ej. För rätt design krävs kunskap om återvinningsprocesserna. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI har tagit fram återvinningsmanualer för pappers-, metall- och plastförpackningar, som hjälper dig som producent att utveckla mer återvinningsbara förpackningar.

Den 27 mars röstade EU-parlamentet igenom ett direktiv gällande engångsartiklar i plast. Ett förbud mot de 10 vanligast förekommande engångsprodukterna i plast, som skräpar ner våra stränder och hav.

Det var dessa frågor som var i fokus, när FTI stod som värdar för PACK@lunch den 24 maj och Anette Löhnn, marknadschef på FTI och Håkan Ohlsson, vd sedan mars i år, inledde med att hälsa välkommen till fredagens lunchseminarium.

Lena Lundberg, ansvarig för plastfrågor, IKEM, Innovations och Kemiindustrierna, introducerade därefter deltagarna i innehållet av EU-direktivet om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön samt det utökade producentansvaret och dess tänkbara konsekvenser. Alternativen till plast kan innebära närmare 3 ggr så hög vikt, 60 % ökad energikonsumtion och lika stor ökning av växthusgaser.

Gustav Askman, circular economy expert, Tetra Pak presenterade de åtagande företaget gör för att bidra till en kolsnål, cirkulär ekonomi. Ambitionen är att erbjuda 100 % förnybara förpackningar, som också är 100 % återvinningsbara. Detta gäller även aseptiska förpackningar, avsedda för distribution i rumstemperatur, där förutom plast även aluminium ingår som barriär.

Einar Ahlström, materialspecialist, FTI, gick igenom ambitionen med nya avgiftsstrukturer och manualer kring design för återvinning och visade med en rad exempel på vad man ska tänka på, för att underlätta separering av olika material och göra det möjligt att återvinna så mycket som möjligt av förpackningarna. Märkning med sorteringsanvisning är avgörande, för att konsumenten ska kunna göra rätt.

Den avslutande paneldiskussionen, ledd av PACK@lunch moderator Per-Stefan Gersbro, visade med all tydlighet behovet av samarbete mellan aktörerna om målen ska kunna nås.  PACK@lunch 26 april

Hur klarar vi av att växa med e-handeln?

Väldigt mycket handlar om förpackningar.

Utmaningarna inom e-handeln är många. Det handlar om infrastruktur, kapacitet, leveranser och pick-up points. Och väldigt mycket om förpackningar. Hur kan alla udda former och konsistenser packas på ett kostnadseffektivt sätt, med minsta möjliga miljöbelastning?

Hur säkerställer man rätt kapacitet, när volymerna varierar. Vilka lösningar finns till handa och kan de kundanpassas, för såväl stora som små aktörer?

Allan Dickner, Packaging Manager, Ikea of Sweden inledde med att presentera utmaningen när Ikea går från så kallad ”cash and carry” till ”multichannel”, med en snabbt växande e-handelsandel. Idag är den 25 % av Ikeas globala omsättning. Om 3 år förväntas den vara 50 %. Det är framför allt i Asien, som e-handeln har tagit fart. I Shanghai till exempel, saknar man som regel bil. Att frakta hem en Billy i tunnelbanan är en utmaning. Då blir det självklart enklare att handla över nätet och få sin beställning levererad till dörren. Det blir också allt vanligare att beställa montering i hemmet. Gratis frakt inom e-handel kommer inte att överleva. Infrastruktur och pick-up points är inte redo för den tillväxt som väntas. Stora förändringar kan förväntas framöver.    

Martin Jönsson, General Manager Northern Europe, Packsize menade att verkligheten kommer ikapp, med en fortsatt fördubbling av volymen över e-handeln. När 50 % av det vi transporterar är luft är potentialen för nya lösningar stor. Med Packsize lösningar för ”on demand” tillverkning av förpackningar i optimerad storlek, anpassade efter de föremål som packas, finns potential att reducera volymen med i genomsnitt 40 % och fyllmedel med 60 %. Det ger en CO2-reduktion med 25 ton per 100 000 m2 wellpapp. Förutom högre kvalitet, förbättrad effektivitet och minskad kostnad kan du på detta sätt också minimera det miljömässiga avtrycket.PACK@lunch 5 april

Så här förverkligas förpackningar för framtiden

En pappersbaserad framtid är inte science fiction

Simon Johansson, affärsutvecklare och projektledare på BillerudKorsnäs Division Solutions underströk vikten av samarbeten. Ingen kan göra allt själv, men tillsammans med andra aktörer skapar man en unik multidisciplinär innovationsprocess. Denna har bland annat lett till produkter som den vattenlösliga cementsäcken D-sack, den hermetiskt förslutbara konsumentförpackningen i papper, det termoformbara materialet FibreForm och en pappersflaska tillräckligt tät för kolsyrad dryck.

Shoko Yamada, specialist på funktionella ytor på BillerudKorsnäs, gav en kemilektion i hur ledande polymerer fungerar och hur man med hjälp av mikrofibrillär cellulosa kan skapa ytterst tunna och helt integrerade batterier i papper.

Liselotte Tingvall, partner och Head of Insight and Innovation på såväl Grow som moderföretaget Digitalist, visade hur ny teknik, lagstiftning, och konsumentbehov skapar nya affärsmöjligheter och att dessa har bäst förutsättningar att adresseras i samarbete. Det är digitalisering, cirkularitet och nya material som ligger till grund för nya smarta och hållbara förpackningsmaterial, men det är samarbete i värdekedjan som är förutsättningen för att lyckas.PACK@lunch 15 mars

Ryms biomaterial innanför boxen?

Pack@lunch på RISE

Forskningsföretaget RISE arrangerade Pack@lunch i sitt nya Packaging Science Center i Kista i förra veckan. Ett hundratal deltagare bänkade sig efter inledande mingel och lunch för att ta del av RISE råd och rön under rubriken "Ryms biomaterial innanför boxen".

Divisionschef för Bioekonomi Marco Lucisano var glad över att få välkomna så många till RISE denna dag att lokalen fylldes till sista plats. Inom Bioekonomi inryms det som tidigare hette Innventia och har med förpackningsforskning - och tjänster att göra. RISE Jesper Berthold, Senior Business Director, var förste talare och gav en övergripande bild av de många forskningsområden som berör förpackningar på RISE Bioekonomi.

För att belysa någon av alla de tjänster RISE tillhandahåller inom området förpackningar berättade han att RISE nu är det första och enda institutet i Skandinavien som kan testa och godkänna förpackningar enligt näthandelsjätten Amazons nya förpackningskrav.

– Amazon kommer att från den 1 augusti i år att ställa krav på att produktförpackningen också används som distributionsförpackning. Det innebär att förpackningen samtidigt ska leva upp till en rad kriterier och klara det som heter Amazon Frustration-Free Packaging Program Certification Guidelines, vilka vi testar och godkänner efter, säger Jesper Berthold.

– På detta vis kommer Amazon att spara massor av tid och kostnader i sin hantering av produkter på hyllan. För de produkter som inte klarar att skickas i sin primärförpackning kommer Amazon att ta ut en avgift av det säljande företaget för att täcka förpackningskostnaden.

Detsamma gäller för det säljande företaget om kunden som beställer varan, oavsett primärförpackning, vill att den ska levereras i en brun anonym Amazon-förpackning för att bevara överraskningsmomentet för mottagaren.

Nästa talare från RISE Peter Rättö, Projektledare, talade om bioplaster och vad som är på gång inom fossilfria barriärskikt på förpackningar för livsmedel. RISE har en kartongmaskin för pilotprojekt som idag används för att testa olika nya barriärskikt på kartong. I framtiden kommer det kanske inte ens att krävas ett polymerskikt på kartongen för att ge livsmedel ett fullgott skydd i sin förpackning, menade han.

Cathrine Löfgren. även hon Projektledare på RISE är expert på förpackningslagstiftning i Sverige och EU. Hon berättade hur lagstiftningen om producentansvar nu kopplas till nedskräpning och möjliggör för länder att utvidga producenternas ansvar för insamling och kan omfatta även sådant som hamnar i naturen.

Siste talare Johanna Ragnartz, VD för Håll Sverige Rent, talade också om Producenten som den del av lösningen på nedskräpningen och listade fyra saker att ta höjd för vid utvecklingen av förpackningar:

– Ta bort plast där det går

– Gör förpackningar där hänsyn tagits till nedskräpningen

– Komposterbart är vilseledande

– Producentansvaret gäller oavsett var förpackningen konsumeras

Efter föredragen vidtog den av Per-Stefan Gersbro moderatledda paneldiskussionen där besökarna hade chansen att ställa panelen mot väggen. I den togs bland annat den växande miljökritiken mot e-handeln upp som både gällde överförpackning, returrätt och orealistiska erbjudande om just-in-time-leveranser.

– Mina barn tycker e-handeln är alldeles för långsam och omständig så de har precis upptäckt butiken. Cirkeln är sluten, sa Jesper Berthold.PACK@lunch 30 november

Så här förverkligas hållbara förpackningar för framtiden

Många följer strömmen och gör som alla andra. Det kräver mindre, men skapar sällan vinnare. Några väljer sin egen väg och söker lösningar på utmaningar, som ingen annan lyckats med förut. Det kostar mer och innehåller risk, men kan leda så mycket längre när du lyckas.
BillerudKorsnäs har gjort till ledstjärna att ständigt utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Här är en pappersbaserad framtid inte science fiction, utan något man är på väg att realisera.

Petra Einarsson, vd och koncernchef, BillerudKorsnäs och nyligen mottagare av hedersutmärkelsen Årets Ruter Dam gav en inblick i de utmaningar bolaget står inför. Tre områden har prioritet. Att säkra lyckad igångkörning av 7,6 miljarders investeringen i KM 7 på Gruvön och trygga konkurrenskraftig råvaruförsörjning. Att förbättra säkerhet och stabilitet i produktionen. Att accelerera innovationstakten, med målet att dubblera andelen nyutvecklade produkter i försäljningen.

Emma Hellqvist, account executive, formable solutions presenterade aktuella exempel på hur Fibreform, ett formbart papper, bokstavligt tänjt på gränserna. Produkten lanserade 2009, växer med 25 % om året och hittar kontinuerligt nya marknader där materialet kan reducera eller helt ersätta plast. Ett färskt exempel är toppfolien till champagneflaskor.

Gittan Schiöld, Innvoation Manager, arbetar med Venturing på BillerudKorsnäs som verktyg för innovation. Hon presenterade bl a hur en pappersbaserad flaska för kolsyrad dryck snart kan bli verklighet, när ikonprojektet The Paper bottle får sin första kund, förhoppningsvis redan nästa år. Många hållbara framtidslösningar finns i pipeline.