PACK@lunch 26 mars

PACK@lunch - med DS Smith

PACK@lunch – 258 anmälda till webbinariet med DS Smith som värd!

Se hela sändningen här

Cirkulära förpackningstrender


Vi står alla inför tuffa hållbarhetsmål. I en cirkulär ekonomi ska det som tidigare förpassades till soptunnan förvandlas till en resurs. Det räcker inte att bli fossilfri. Det handlar om en övergång till fossilfritt OCH cirkulärt.

Men hur ska det gå till? Hur skapas förpackningslösningar som är långsiktigt hållbara och som attraherar en medveten konsument?

Under detta webbinarium får du ta del av förpackningstrender och innovationer, som uppfyller kraven in i det nya cirkulära samhället.


Du får lyssna till Jonas Norberg, Sales Manager, DS Smith och Fredrik Johansson, Design & Innovation Manager, DS Smith

Du får också ta del av en färsk rapport från Ipsos om hur köpbeteendet förändrats, som ett resultat av pandemin.  PACK@lunch 19 mars

PACK@lunch - med Svenska institutet för standarder, SIS

PACK@lunch – 273 anmälda till webbinariet med SIS som värd!

Se hela sändningen här

Design för återvinning genom harmoniserade standarder

I dag arbetar många förpackningsproducenter och varumärkesägare med återvinningsbara förpackningar. Design för återvinning är nämligen en förutsättning för en cirkulär ekonomi, vilket hänvisas flitigt till inom europeisk lagstiftning.

PACK@lunch den 19 mars ger svar på följande frågor:

  • Hur hänger harmoniserade standarder, direktiv och lagar ihop?
  • Varför är harmoniserade standarder viktiga för förpackningsbranschen?
  • Finns det möjlighet för industrin att vara med och påverka framtagningen?

Du möter:

Hilda Sandberg, Analytiker – Nationella relationer, SIS, som belyser betydelsen av harmoniserade standarder och dess framtagningsprocess.

Kristin Geidenmark Olofsson, Director – Regulatory Affairs & Strategic Innovation, Trioplast, informerar om Circular Plastics Alliance (CPA) och standarder som förväntas tas fram vad gäller design för återvinning, plastavfallets och recyklatens kvalitet, integrering av återvunnen plast i produkter samt hur initiativet kommunicerar med EU-direktiv.

Cathrine Löfgren – Näringslivsgruppen Miljöpack, RISE AB, presenterar lagkraven för konstruktion av förpackningar, hur man med hjälp av standarder kan utvärdera att man uppfyller kraven och hur Miljöpack arbetar med frågorna.

Samt projektledare Bledar Beqiri och Jenny Fagerland.PACK@lunch 27 november

PACK@lunch - med ITO PallPack

PACK@lunch – 165 anmälda till webbinariet med ITO PallPack som värd!

Se hela sändningen här

Framtidens säljkanaler

Det var enklare förr, när butiken var den enda säljkanalen! Idag, när e-handeln växer så det knakar, går detaljhandeln allt mer mot en omnikanal strategi.

Vilka krav ställer det på lagerstyrning, varuflöde och logistiklösningar? Antingen du har investerat stort i lager eller satsat på tredjepartslogistik måste du förhålla dig till de nya kanalerna och nya kundbeteenden i framtiden.

Under detta webbinarium hör du Allan Dickner, Packaging Development Leader, Supply Chain Development, IKEA berätta om resan framåt för IKEA, via multichannel till en Omnichannel Retailer, med en kombination av cash & carry, pick & deliver, click & collect och click & deliver. Det stora varuhuset på åkern ska samverka med den lilla centrumbutiken och e-handeln. Kunden ska inte märka någon skillnad, kundupplevelsen alltid vara densamma. Förutsättningarna skiljer sig åt på olika håll i världen. IKEA har ambitionen att utvecklas med sina kunder oavsett var man befinner sig.

Du får också möta en av marknadens främsta experter på systemintegration, ITO PallPack och höra Axel Hagen, Tekniskt ansvarig för det norska familjeföretagets svenska del, ITO PallPack AB berätta om utmaningarna för e-handelsaktörerna och med kundexempel visa hur de kan hjälpa dem finna lösningar på dessa.PACK@lunch 20 november

e-handel i en cirkulär värld

PACK@lunch – 393 anmälda till webbinariet med DS Smith som värd!

Se hela sändningen här

e-handel i en cirkulär värld

Det har aldrig hänt så mycket så snabbt, som just nu inom e-handeln! Det gäller alla kategorier. Från sällanköps- till dagligvaruhandel. Från hemelektronik till livsmedel. Det innebär utmaningar på många plan, inte minst vad gäller förpackning, lager och logistik.

DS Smith jobbar efter ett ramverk för att utveckla förpackningar med mindre miljöpåverkan åt sina kunder. Ramverket, Circular Design Principles, tar fasta på en mängd faktorer.

– E-handel har idag blivit så stort att varumärkesägare väljer att e-handelsanpassa sina förpackningar. I den processen finns stora möjligheter att göra förpackningen mer hållbar och resurseffektiv genom att exempelvis minska antalet material, säger Tom Johnsson, business development manager, DS Smith.

– Idag är förpackningen en väsentlig del av varumärket. Som e-handlare finns det mycket du kan göra för att miljöanpassa dina förpackningar. Ta reda på hur mycket luft ni skickar? Hur mycket material ni använder? Vilka material ni använder? Var produceras materialet? Hur påverkas CO2? Företag som gör detta arbete bör skylta med resultatet, säger Fredrik Johansson, design & innovation manager, DS Smith.

E-handeln påverkar också de funktionella egenskaperna hos förpackningen. Inte minst när det kommer till att distribuera livsmedel. Där kommer såväl temperatur som motstånd mot läckage in som variabler, vilka måste kunna tillgodoses. DS Smith deltar bland annat i ett projekt med Arla för att utveckla denna typ av förpackningar, framkom det i dialogen som leddes av Johan Nyström, sales manager key accounts, DS Smith.PACK@lunch 23 oktober

PACK@lunch - med Stora Enso

PACK@lunch – 417 anmälda till webbinariet med Stora Enso som värd! 

Se hela sändningen här

Se svaren på frågorna

Hållbara förpackningslösningar - en konkurrensfördel

Förpackningsbranschen drivs av ett antal globala megatrender. Att minska plast och ersätta fossilbaserade produkter med förnybara är en av dem och blir allt viktigare. Krafterna bakom besluten skiftar något, men kan sammanfattas med två ord, klimat och miljö.

Genom att ersätta plastförpackningar med mer hållbara alternativ och material kan livsmedelsföretagen öka sina vinster och minska svinnet, fördelar som påverkar både miljö och ekonomi för företag och konsumenter.

Karl Axnäs, Senior innovation & Business Development Manager, Stora Enso, berättade under fredagens PACK@lunch om hur fiberbaserade material jämfört med plast kan skapa mindre svinn, till förmån för både produktion och miljö samt hur hållbara förpackningslösningar kan minska kostnaderna för produktion, arbetskraft, transport och återvinning.

Daniel Örengård, Sales Manager Packaging Automation, Stora Enso gav en inblick i hur de hjälper sina kunder att öka sin produktionseffektivitet och minska sina kostnader. Effektiv förpackningsprocess och automatiserad förpackningslinje är nyckeln till kostnadsbesparingar och framgång för verksamheten i sin helhet.

Niki Jennische, Business Director Packaging Components, Stora Enso presenterade det nya materialet DuraSense® – ett grönt, kostnadseffektiv och mångsidigt material, som har utvecklats för att matcha och överträffa konventionell plast. Materialet lämpar sig för en mängd olika formsprutade produkter. Man kan, genom att byta råmaterial i sin formspruta, få ner CO2 avtrycket med upp till 80%.