PACK@lunch 27 november

PACK@lunch - med ITO PallPack

PACK@lunch – 165 anmälda till webbinariet med ITO PallPack som värd!

Se hela sändningen här

Framtidens säljkanaler

Det var enklare förr, när butiken var den enda säljkanalen! Idag, när e-handeln växer så det knakar, går detaljhandeln allt mer mot en omnikanal strategi.

Vilka krav ställer det på lagerstyrning, varuflöde och logistiklösningar? Antingen du har investerat stort i lager eller satsat på tredjepartslogistik måste du förhålla dig till de nya kanalerna och nya kundbeteenden i framtiden.

Under detta webbinarium hör du Allan Dickner, Packaging Development Leader, Supply Chain Development, IKEA berätta om resan framåt för IKEA, via multichannel till en Omnichannel Retailer, med en kombination av cash & carry, pick & deliver, click & collect och click & deliver. Det stora varuhuset på åkern ska samverka med den lilla centrumbutiken och e-handeln. Kunden ska inte märka någon skillnad, kundupplevelsen alltid vara densamma. Förutsättningarna skiljer sig åt på olika håll i världen. IKEA har ambitionen att utvecklas med sina kunder oavsett var man befinner sig.

Du får också möta en av marknadens främsta experter på systemintegration, ITO PallPack och höra Axel Hagen, Tekniskt ansvarig för det norska familjeföretagets svenska del, ITO PallPack AB berätta om utmaningarna för e-handelsaktörerna och med kundexempel visa hur de kan hjälpa dem finna lösningar på dessa.PACK@lunch 20 november

e-handel i en cirkulär värld

PACK@lunch – 393 anmälda till webbinariet med DS Smith som värd!

Se hela sändningen här

e-handel i en cirkulär värld

Det har aldrig hänt så mycket så snabbt, som just nu inom e-handeln! Det gäller alla kategorier. Från sällanköps- till dagligvaruhandel. Från hemelektronik till livsmedel. Det innebär utmaningar på många plan, inte minst vad gäller förpackning, lager och logistik.

DS Smith jobbar efter ett ramverk för att utveckla förpackningar med mindre miljöpåverkan åt sina kunder. Ramverket, Circular Design Principles, tar fasta på en mängd faktorer.

– E-handel har idag blivit så stort att varumärkesägare väljer att e-handelsanpassa sina förpackningar. I den processen finns stora möjligheter att göra förpackningen mer hållbar och resurseffektiv genom att exempelvis minska antalet material, säger Tom Johnsson, business development manager, DS Smith.

– Idag är förpackningen en väsentlig del av varumärket. Som e-handlare finns det mycket du kan göra för att miljöanpassa dina förpackningar. Ta reda på hur mycket luft ni skickar? Hur mycket material ni använder? Vilka material ni använder? Var produceras materialet? Hur påverkas CO2? Företag som gör detta arbete bör skylta med resultatet, säger Fredrik Johansson, design & innovation manager, DS Smith.

E-handeln påverkar också de funktionella egenskaperna hos förpackningen. Inte minst när det kommer till att distribuera livsmedel. Där kommer såväl temperatur som motstånd mot läckage in som variabler, vilka måste kunna tillgodoses. DS Smith deltar bland annat i ett projekt med Arla för att utveckla denna typ av förpackningar, framkom det i dialogen som leddes av Johan Nyström, sales manager key accounts, DS Smith.PACK@lunch 23 oktober

PACK@lunch - med Stora Enso

PACK@lunch – 417 anmälda till webbinariet med Stora Enso som värd! 

Se hela sändningen här

Se svaren på frågorna

Hållbara förpackningslösningar - en konkurrensfördel

Förpackningsbranschen drivs av ett antal globala megatrender. Att minska plast och ersätta fossilbaserade produkter med förnybara är en av dem och blir allt viktigare. Krafterna bakom besluten skiftar något, men kan sammanfattas med två ord, klimat och miljö.

Genom att ersätta plastförpackningar med mer hållbara alternativ och material kan livsmedelsföretagen öka sina vinster och minska svinnet, fördelar som påverkar både miljö och ekonomi för företag och konsumenter.

Karl Axnäs, Senior innovation & Business Development Manager, Stora Enso, berättade under fredagens PACK@lunch om hur fiberbaserade material jämfört med plast kan skapa mindre svinn, till förmån för både produktion och miljö samt hur hållbara förpackningslösningar kan minska kostnaderna för produktion, arbetskraft, transport och återvinning.

Daniel Örengård, Sales Manager Packaging Automation, Stora Enso gav en inblick i hur de hjälper sina kunder att öka sin produktionseffektivitet och minska sina kostnader. Effektiv förpackningsprocess och automatiserad förpackningslinje är nyckeln till kostnadsbesparingar och framgång för verksamheten i sin helhet.

Niki Jennische, Business Director Packaging Components, Stora Enso presenterade det nya materialet DuraSense® – ett grönt, kostnadseffektiv och mångsidigt material, som har utvecklats för att matcha och överträffa konventionell plast. Materialet lämpar sig för en mängd olika formsprutade produkter. Man kan, genom att byta råmaterial i sin formspruta, få ner CO2 avtrycket med upp till 80%.PACK@lunch 24 april

UTÖKAT PRODUCENTANSVAR – VAD INNEBÄR DET?

PACK@lunch – fler än 500 följde webbinariumpremiären! Se hela sändningen här.

UTÖKAT PRODUCENTANSVAR – VAD INNEBÄR DET?

Sverige är ett av de bästa länderna i världen på återvinning! Förra året förbättrade vi oss ytterligare några snäpp. Mest för metall och plast. Nu sätts målen ännu högre.

De nya förordningarna för producentansvaret, som införs stegvis med start från januari 2020, innebär ett flertal förändringar för alla producenter med förpackningar. Den nya producentdefinitionen, nya och förändrade ansvar vad gäller rapportering av insamlat förpackningsmaterial respektive satt på marknaden, är några av de viktigaste punkterna. Det mesta kommer att falla på plats i höst, men en hel del förberedelsearbete har påbörjats.

Håkan Ohlsson, VD, FTI AB, gav en omvärldsbeskrivning och förklarade hur direktiv från EU, svensk lag och förordningar ställer krav på våra producenters återvinning. Han beskrev också hur FTI arbetar, med fokus på miljönytta och att skapa förutsättningar för cirkularitet, genom samarbete med producenter och informationsspridning till konsumenter. Här ser du presentationen

Malin Göransson, handläggare, Naturvårdsverket förklarade vad det utökade producentansvaret i Sverige innebär, vad den nya lagstiftningen betyder och hur den ska införas. Från 1 januari ska samtliga producenter registrera sig hos Naturvårdsverket och beskriva hur man avser att uppfylla kraven på insamling.
Här ser du presentationen

Henrik Nilsson, projektledare Tillståndspliktigt insamlingssystem, FTI AB redogjorde för den nya strukturen på avfallshantering i Sverige, där producentansvaret börjar redan i bostaden. Hushållen har, enligt avfallsförordningen, ansvar att källsortera. Producenterna ansvarar för insamling. Fastighetsägarna är skyldiga att underlätta genom fastighetsnära insamling, vilket innebär en mycket kostsam utbyggnad av insamlingssystemet. Den kommer att få stora konsekvenser för förpackningsavgifterna i Sverige, med en fördubbling till 2021 och på sikt en ökning med upp till 500 %. Men, för att nå de nya målen krävs också en beteendeförändring hos konsumenten. Här ser dupresentationenPACK@lunch 27 mars

UTÖKAT PRODUCENTANSVAR - Stockholm - Inställt p.g.a. Corona