Är du vår nästa värd och samarbetspartner för PACK@lunch?

Värd för PACK@lunch är ett företag eller organisation som vill förmedla ett budskap till marknaden. PACK@lunch lägger i dialog med värdföretaget upp ett riktat innehåll för att adressera frågor som är aktuella för företaget. Är du intresserad av att bli värd för PACK@lunch på din geografiska marknad eller inom ditt branschområde, kontakta oss, så berättar vi mer om hur det fungerar.

För mer information, kontakta: 

Jerker Evaldsson

Mediechef
042-4901933
jerker.evaldsson@nordiskemedier.se