Sveriges främsta mötesplats för dig inom förpackningsbranschen!

Tidningen Packmarknaden levererar det optimala seminariet för dig som har intresse av förpackningar. Under en lunch i trevligt sällskap får du lyssna på framstående experter som ger dig insikt om hur förpackningen kan göra mer för dina affärer.

PACK@lunch modereras av Per-Stefan Gersbro, grundare och f.d. vd för näringslivsklustret Packbridge, numera fristående konsult i det egna företaget Paccedo.

PACK@lunch - med Svenska institutet för standarder, SIS

Design för återvinning genom harmoniserade standarder


I dag arbetar många förpackningsproducenter och varumärkesägare med återvinningsbara förpackningar. Design för återvinning är nämligen en förutsättning för en cirkulär ekonomi, vilket hänvisas flitigt till inom europeisk lagstiftning.

Harmonisering av lagar, regler och bestämmelser inom förpackningsdesign sker genom direktiv, såsom Förpackningsdirektivet (94/62/EG) och Single-Use-Plastics (SUP)-direktivet. Den konkreta regleringen sker dock med hjälp av harmoniserade standarder. Dessa har en nyckelroll på den inre marknaden genom att harmonisera tekniska specifikationer av produkter och tjänster samt att den som tillämpar en sådan standard kan utgå ifrån att ha följt gällande lagar, direktiv och myndighetskrav.

PACK@lunch den 19 mars kommer att ge svar på följande frågor:

  • Hur hänger harmoniserade standarder, direktiv och lagar ihop?
  • Varför är harmoniserade standarder viktiga för förpackningsbranschen?
  • Finns det möjlighet för industrin att vara med och påverka framtagningen av en harmoniserad standard?

Du får möta:

Hilda Sandberg, Analytiker – Nationella relationer, SIS, belyser betydelsen av harmoniserade standarder och dess framtagningsprocess.

Kristin Geidenmark Olofsson, Director – Regulatory Affairs & Strategic Innovation, Trioplast, informerar om Circular Plastics Alliance (CPA) och standarder som förväntas tas fram vad gäller design för återvinning, plastavfallets och recyklatens kvalitet, integrering av återvunnen plast i produkter samt hur initiativet kommunicerar med EU-direktiv.

Cathrine Löfgren – Näringslivsgruppen Miljöpack, RISE AB, presenterar lagkraven för konstruktion av förpackningar, hur man med hjälp av standarder kan utvärdera att man uppfyller kraven och hur Miljöpack arbetar med frågorna.

Du kommer att få inloggningsuppgifter när det närmar sig.

Hilda Sandberg
Analytiker – Nationella relationer
SIS
Kristin Geidenmark Olofsson
Director – Regulatory Affairs & Strategic Innovation
Trioplast
Cathrine Löfgren
Projektledare
Näringslivsgruppen Miljöpack, RISE AB

Datum: 19 mars 11:30 - 12:30

Plats: Webbinarium, länk distribueras i förväg

Pris: Seminariet är kostnadsfrittVänta inte för länge med att anmäla dig, PACK@lunch är populärt och antalet platser begränsat!


Varmt välkommen!


Anmälan

PACK@lunch - med DS Smith

Cirkulära förpackningstrender


Vi står alla inför tuffa hållbarhetsmål. I en cirkulär ekonomi ska det som tidigare förpassades till soptunnan förvandlas till en resurs. Det räcker inte att bli fossilfri. Det handlar om en övergång till fossilfritt OCH cirkulärt.

Men hur ska det gå till? Hur skapas t ex förpackningslösningar som är långsiktigt hållbara och som attraherar en medveten konsument?

Under detta webbinarium får du ta del av förpackningstrender och innovationer, som uppfyller kraven in i det nya cirkulära samhället

Du får lyssna till:

  • Jonas Norberg, Sales Manager, DS Smith
  • Fredrik Johansson, Design & Innovation Manager, DS Smith

Du har också möjlighet att ställa frågor. DS Smith återkopplar med svar.

Du kommer att få inloggningsuppgifter när det närmar sig.

Jonas Norberg
Sales Manager
DS Smith
Fredrik Johansson
Design & Innovation Manager
DS Smith

Datum: 26 mars 11:00 - 11:45

Plats: Webbinarium, länk distribueras i förväg

Pris: Seminariet är kostnadsfrittVänta inte för länge med att anmäla dig, PACK@lunch är populärt och antalet platser begränsat!


Varmt välkommen!


Anmälan