Sveriges främsta mötesplats för dig inom förpackningsbranschen!

Tidningen Packmarknaden levererar det optimala seminariet för dig som har intresse av förpackningar. Under en lunch i trevligt sällskap får du lyssna på framstående experter som ger dig insikt om hur förpackningen kan göra mer för dina affärer.

PACK@lunch modereras av Per-Stefan Gersbro, grundare och f.d. vd för näringslivsklustret Packbridge, numera fristående konsult i det egna företaget Paccedo.

PACK@lunch - med Stora Enso

Stora Enso är djupt engagerade i utvecklingen av produkter och tekniker som bygger på förnybara material, och att skapa värde i en hållbar bioekonomi. Precis som förnybara material är även innovation avgörande för bioekonomin. Stora Enso uppmärksammar trender och utveckling som påverkar deras kunder och slutkonsumenter, samtidigt som de påskyndar lösningar som minskar beroendet av fossilbaserade material.

Välkommen till en PACK@lunch som fokuserar på utvecklingen av hållbar bioekonomi, konkreta exempel samt ett smakprov på framtidens nya material.


Datum: 4 oktober 11:30 - 13:00

Plats: Empack, Kistamässan

Pris: Seminariet är kostnadsfrittVänta inte för länge med att anmäla dig, PACK@lunch är populärt och antalet platser begränsat!


Varmt välkommen!


Anmälan